Üvey (Kitap Zımbırtısı)

2012-01-21 10:48:00

Ü V E Y Bir Piç Rüyası..     Annem’e                                                       ve bana hem Hiç’liği çok    yakıştıran  hem de kazandıran                          Avuçlarımın Başkenti’ne ….. -1 Rutubet kokusu hepsinin burnunun içini sızlatı-yordu. Altı metre boyunda sıradan basit bir masa. Her iki tarafta da üçer kişi birer metre ara ile oturuyorlardı. Ma-sanın genişliği de bir metreydi. Dört erkek iki kadın. Bir-birlerini yıllardır tanıyan fakat birbirleriyle hiç konuşma-yan. Yirmi dört yıl boyunca ilk öğrendikleri şeylerden biriydi konuşmamak. Konuşan tek kişiyi bekliyordu hepsi de. Üvey'i. Ş. Şammael Dalgalı kahverengi saçları omuzuna kadar düşü-yordu. Üstünden neredeyse hiç çıkarmadığı kahverengi deri ceketi gözlerinin rengiyle o kadar uyumluydu ki Şammael'e bakmak sadece gözlerinden geçiyordu. Ya-naklarında duran gamzeler ve kirpikleri gözlerinin yanın-da asılı kalıyordu. Hiç gülmezdi. Gülseydi belki kıyamet kopardı. Dünya bu kadar güzel gülümsemeye hazır de-ğildi. Uykusundan uyandırılmaktan nefret ederdi. E. Ereşkigal Dakika farkından dolayı hepsinden büyük olan Ereşkigal tam tersine hepsinden hepsinden daha küçük duruyordu. Ç... Devamı